Word jij een mentaalmaatje voor onze vereniging?

Mentale gezondheid is de laatste jaren een steeds belangrijker begrip geworden in de maatschappij. Toch vindt 3 op de 10 Belgen het moeilijk om te praten over mentale problemen of om hulp te zoeken bij een professional. Het initiatief 'mentaalmaatje', gecreëerd door Familieplatform en Vlaams Patiëntenplatform, wordt dan ook om die reden gelanceerd op 10 oktober tijdens World Mental Health Day. Met dit initiatief wil men het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken en het belang van open communicatie benadrukken. Het online platform informeert, inspireert en biedt ondersteuning voor zij die er nood aan hebben. Bovendien wordt de term 'mentaalmaatje' als nieuwe overkoepelende term voorgesteld voor alle soorten buddywerking.

Meer informatie: www.mentaalmaatje.be

Bij deze een warme oproep om je te melden als buddy-maatje voor vzw Hoofd-Stuk

info@hoofd-stuk.be