Wie zijn wij

Wij zijn een BTW plichtige vereniging voor mensen met primaire hoofdpijnproblematiek, hun partner en familieleden. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers al dan niet met hoofdpijnproblematiek, met elk een specifieke functie binnen de vereniging.