Migraine

Wat is het verschil tussen hoofdpijn en migraine?

Hoofdpijn is een verstoring van het normale evenwicht. Meestal een onschuldige, tijdelijk kortdurende klacht ten gevolge van een ziekte vb. griep of een klap op het hoofd.
Wanneer hoofdpijn gepaard gaat met een aantal symptomen zoals misselijkheid en overgevoeligheid van de zintuigen wordt migraine een SYNDROOM genoemd.

Wetenschapper gebruiken meer en meer de term hersensstoornis.

Migraine is een zeer frequent voorkomende vorm van primaire hoofdpijn.Wie migraine ervaart weet dat dit meer dan enkel een stevige pijn in het hoofd is. De hoofdpijn is slechts een van de symptomen van migraine.
De pijn is meestal éénzijdig en komt niet altijd aan dezelfde kant voor maar kan evengoed wisselend zijn.
Bij migraine verdraagt men geen licht, geluid of geuren. Liefst zondert men zich af in een donkere ruimte met frisse lucht, afgesloten van geluid en drukte
Normale bezigheden worden bruusk onderbroken en snel maatregelen treffen is dan de boodschap.

Bij ongeveer één derde van de migrainepatiënten komen ook auraverschijnselen voor. Dit zijn in 90 % van de gevallen visuele symptomen zoals het wegvallen van een deel van het gezichtsveld of het optreden van lijntjes (vaak zigzag) met zwarte vlekken. Deze houden meestal maximaal 60 minuten aan en worden dan gevolgd door de hoofdpijn. Aura’s kunnen soms ook zonder hoofdpijn optreden. Andere soorten aura’s kunnen zich uiten door gevoelsstoornissen, krachtsverlies of spraakmoeilijkheden. Mannen komen in deze groep patiënten even vaak voor als vrouwen.
Eén aanval kan van minstens 4u tot 72 uur duren en verloopt in fases waarvan we meestal alleen de hoofdpijnfase erkennen als de eigenlijke aanval.

De 4 fasen van migraine

1. DE WAARSCHUWINGSFASE
De waarschuwingsfase van een migraineaanval wordt waargenomen voordat de andere symptomen beginnen. Je kunt prikkelbaar, terneergeslagen of moe zijn uren of soms dagen voor de echte aanval begint. Je kunt moeite hebben om je te concentreren, je misselijk voelen, trek hebben in bepaald eten, last hebben van verstoord gezichtsvermogen of je moet steeds gapen. Sommige mensen voelen zich juist overdreven fit. Er zijn ook mensen die de migraine-aanval voelen aankomen en weten dat het snel zal beginnen.

2. DE AURAFASE
Bij ongeveer 25%¹ van de mensen die last hebben van migraine gaat het gepaard met auraverschijnselen. Sterretjes, vlekken, lichtflitsen of kleurrijke zigzaggende lijnen verschijnen voor de ogen die het gezichtsvermogen verstoren . Heel soms voelen mensen tintelingen of gevoelloosheid, vaak beginnend in de vingers van één hand en dan overgaand naar de arm en één kant van het hoofd. Tintelingen kunnen ook waargenomen worden rond de mond of aan de tong. Een ander, minder vaak voorkomend, auraverschijnsel is moeite hebben met spreken ( afasie) of het vinden van de juiste woorden. Een aura ontwikkelt zich geleidelijk aan gedurende 5 tot 20 minuten en duurt meestal korter dan 60 minuten.

3. DE HOOFDPIJNFASE
Dit is de meest zware fase van een migraineaanval. Het kan tot 72 uur duren. De hoofdpijn komt vaak aan één kant van het hoofd voor, meestal bij het voorhoofd of de slaap. Deze fase van de migraineaanval kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid.


4. DE HERSTELFASE
Als de hoofdpijn afneemt, begint de herstelfase. Je voelt je vermoeid, prikkelbaar en terneergeslagen. Je kunt moeite hebben om je te concentreren. De herstelfase wordt ook wel de 'migraine-kater' genoemd. Het kan één tot twee dagen duren voordat je volledig hersteld bent. Niet te verwarren met katermigraine die vaak optreedt na teveel alcoholgebruik.


Voor migraine bestaan aanvalsbehandelingen zoals ontstekinsgremmers en triptanen alsook preventieve behandelingen ( bètablokkers of anti-epileptica).

Bij sommige patiënten kunnen meerdere hoofdpijntypes samen bestaan. Er wordt dan best een aanvalsbehandeling en preventieve behandeling gekozen die op beiden effect kan hebben.

Onbehandelde migraine kan erger worden! Laat je helpen