Migraine

Migraine is een complexe, invaliderende aandoening die een uitgebreide waaier aan symptomen kan veroorzaken. Het belangrijkste symptoom is een bonzende, pulserende pijn aan één zijde van het hoofd. Daarnaast maken patiënten melding van misselijkheid of overgevoeligheid voor licht, geluid of aanraking. In bepaalde gevallen kan er ook sprake zijn van verstoord zicht, spraakproblemen, gehoorproblemen en duizeligheid. Deze sensorische symptomen komen voor bij migraine met aura.

Wanneer een patiënt minstens vijftien hoofdpijndagen per maand noteert, waarvan minstens acht migrainedagen, wordt dit chronische migraine genoemd. Een belangrijke eerste stap voor elke migrainepatiënt is een hoofdpijndagboek. Als dit nauwgezet bijgehouden wordt, kan de patiënt daaruit afleiden wat de triggers zijn en hoe de migraine zich aankondigt.

Episodische en chronische migraine

Bij episodische migraine zijn er minder dan veertien hoofdpijndagen per maand. Wanneer iemand per maand minstens vijftien dagen met hoofdpijn telt, waarvan acht migrainedagen, is er sprake van chronische migraine. Bij een kleine minderheid verandert episodische migraine gaandeweg in chronische migraine. In sommige gevallen komt dit door overmatig gebruik van hoofdpijnmedicatie. Na verloop van tijd worden de aanvallen frequenter en zijn ze minder duidelijk af te bakenen. Tegelijkertijd zijn de specifieke migrainekenmerken minder uitgesproken.

Symptomen migraine

De symptomen van migraine kunnen erg verschillen van persoon tot persoon. Ook wisselen de symptomen bij migraine met of zonder aura. Bij migraine met aura is er meestal sprake van visuele stoornissen. Het aura houdt doorgaans vijf minuten tot een uur aan en het kan ook op zichzelf voorkomen, zonder hoofdpijn.

De meest voorkomende symptomen van migraine zonder aura zijn:

  • bonzende hoofdpijn
  • misselijkheid of braken
  • overgevoeligheid voor licht, geluid of geuren

De meest voorkomende symptomen van migraine met aura zijn:

  • zichtstoornissen
  • tintelingen
  • spraakstoornissen
  • misselijkheid of braken
  • overgevoeligheid voor licht of geluid

De symptomen van migraine verergeren doorgaans bij simpele fysieke activiteit. Daarom verkiezen veel patiënten om te rusten in een donkere, stille kamer. Een migraineaanval houdt vier uur tot drie dagen aan.

Bronnen en referenties:

MediPedia

UZA

Domus Medica

The Journal of Headache and Pain

Libelle

CM

Onbehandelde migraine kan erger worden! Laat je helpen