Hoofd-Stuk vzw

Hoofd-Stuk vzw

Vzw Hoofd-Stuk wenst leden met primaire hoofdpijnproblematiek te verenigingen en tevens een positief netwerk uit te bouwen met de medische en farmaceutische sector teneinde optimaal tegemoet te komen aan de ‘hoofd-stuk-zorgen” van onze patiënten.

Vzw Hoofd-Stuk wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers en heeft volgende primaire doelstellingen:

• informeren en behartigen van patiëntenbelangen
• organiseren van emotionele steun en ervaringsuitwisselingen
• ondersteunen en bevorderen van activiteiten ter verbetering van het welzijn van patiënten

Om haar doelstellingen te verwezenlijken zal ingezet worden op:
• organiseren van samenkomsten en informatiesessies
• uitgeven van informatiemateriaal
• opzetten en onderhoud van een website
• samenwerking met medische experten, zorgprofessionals en beleidsmakers
• medewerking verlenen aan medisch en farmaceutisch onderzoek
• ondersteunen van het platform Move4Migraine ( brochures op aanvraag online te verkrijgen)
• werving van fondsen

Wij genieten ondersteuning van:

Wij zijn lid van:

De informatie op deze site is louter informatief en niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen. Ze zijn op geen enkele manier ter vervanging van professionele, medische hulp.
Vzw Hoofd-Stuk is niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik van de informatie, noch voor de info van de linken buiten deze website.

Lid worden?

Klik hier