Hoofd-Stuk vzw

Hoofd-Stuk vzw

Vzw Hoofd-Stuk wenst leden met primaire hoofdpijnproblematiek zoals Migraine, Spanningshoofdpijn, Clusterhoofdpijn en andere Migraine soorten, te verenigingen en tevens een positief netwerk uit te bouwen met de medische en farmaceutische sector teneinde optimaal tegemoet te komen aan de ‘hoofd-stuk-zorgen” van onze patiënten.

Vzw Hoofd-Stuk wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers en heeft volgende doelstellingen:

• informeren en behartigen van patiëntenbelangen
• organiseren van emotionele steun en ervaringsuitwisselingen op sociale media
• ondersteunen en bevorderen van activiteiten ter verbetering van het welzijn van patiënten

Om haar doelstellingen te verwezenlijken zal ingezet worden op:
• organiseren van samenkomsten en informatiesessies
• samenwerking met medische experten, zorgprofessionals en beleidsmakers
• medewerking verlenen aan medisch en farmaceutisch onderzoek
• ondersteunen van het platform Move4Migraine ( brochures op aanvraag online te verkrijgen)

  De informatie op deze site is louter informatief en niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen. Ze zijn op geen enkele manier ter vervanging van professionele, medische hulp.
  Vzw Hoofd-Stuk is niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik van de informatie, noch voor de info van de linken buiten deze website.

  Wij genieten wetenschappelijke ondersteuning van:

  www.belgianheadachesociety.be

  Verlenen onze medewerking aan:

  www.move4migraine.be

  Wij zijn lid van:

  www.europeanheadachealliance.org

  www.vlaamspatientenplatform.be

  www.vlaanderenvrijwilligt.be

  Lid worden?

  Klik hier