Genetica

Verschillende studies tonen aan dat Clusterhoofdpijn een genetische component heeft. Hoe uitgebreid de overerfelijkheid en de variatie in fenotype is, die is bepaald door de genetische variatie, blijven onduidelijk. Pogingen om specifieke genenvarianten te onderzoeken hebben weinig succes opgeleverd.

Het is echter zeer moeilijk om een genetische studie bij CH patiënten door te voeren. Bij zulke studies moet de populatie voldoende groot zijn. Dit strookt echter met de lage prevalentie van de aandoening

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27957625