Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn of tension type headache (TTH) is een frequent optredende hoofdpijn die meestal episodisch en dus voorbijgaand van aard is. De frequentie en de duur van een hoofdpijnaanval zijn zeer variabel. De pijn is mild tot matig, drukkend en meestal diffuus. Doorgaans bevindt de pijn zich aan beide zijden van het hoofd. In enkele gevallen is de pijn gelokaliseerd aan één kant van de schedel. Spanningshoofdpijn komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en doorgaans wordt aangeraden om zo weinig mogelijk medicatie te nemen. Fysiotherapie kan helpen om de hoofdpijn te managen.

Symptomen spanningshoofdpijn

In tegenstelling tot bij migraine zijn er bij tension type headaches geen kenmerkende symptomen. De aard van de hoofdpijn verandert ook niet door fysieke activiteit.

Soorten spanningshoofdpijn

Frequente episodische spanningshoofdpijn komt voor in aanvalachtige episodes die enkele minuten tot enkele dagen kunnen duren. Deze aanvallen hebben een frequentie van één tot veertien dagen per maand. Meestal is de pijn bilateraal, aan twee zijden van het hoofd. Patiënten omschrijven de pijn als beklemmend, drukkend of spannend en als een strakke band rond het hoofd. Soms is er ook sprake van pijn in de nek. Belangrijk om te weten is dat frequente episodische spanningshoofdpijn kan samengaan met migraine zonder aura.

Infrequente episodische spanningshoofdpijn die minder dan één keer per maand voorkomt, is medisch gezien niet belangrijk.

Chronische spanningshoofdpijn komt voort uit frequente episodische spanningshoofdpijn. De chronische vorm heeft dezelfde kenmerken als de episodische vorm, maar kan dagelijks voorkomen en is aanhoudend. Er zijn meer dan vijftien hoofdpijndagen per maand gedurende meer dan drie maanden.

Tension type headache van chronische aard kan gepaard gaan met lichte misselijkheid, fotofobie of fonofobie. Deze chronische hoofdpijn kan het gevolg zijn van overmatig medicatiegebruik, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Het is mogelijk dat de chronische variant overgaat in een episodische variant.

Oorzaken van spanningshoofdpijn

Er zijn nog geen duidelijke oorzaken gekend voor spanningsachtige hoofdpijn. Volgens één theorie wordt de hoofdpijn veroorzaakt door pijn die uitstraalt vanuit de nek, gecombineerd met een verstoorde pijndrempel. Omdat deze hoofdpijn vaker voorkomt bij vrouwen, is er mogelijk ook een hormonale factor in het spel, maar daar zijn vooralsnog geen wetenschappelijke bewijzen voor. Spanningstypehoofdpijn kan tegelijk voorkomen met migraine, maar de twee aandoeningen bestaan los van elkaar.


Bronnen en referenties:

Wikipedia

The Journal of Headache and Pain

Typerende plaatsen op het hoofd van de verschillende vormen primaire hoofdpijn

Spanningshoofdpijn

Ont-stress

Ont-moet

Ont-span