Fases van een migraineaanval

Een migraine aanval verloopt meestal in drie fases, met een vierde fase voor migraine met aura. Deze fases leren herkennen kan helpen om de hoofdpijnaanval beter te doorstaan.

1. Waarschuwingsfase

De waarschuwingsfase van een migraineaanval wordt waargenomen voordat de andere symptomen beginnen. Uren of soms dagen voor de echte aanval begint kunnen patiënten prikkelbaar, terneergeslagen of moe zijn. Ze hebben moeite om zich te concentreren, ze voelen zich misselijk, hebben trek in bepaalde voeding (bijvoorbeeld sugar craving), last van een verstoord gezichtsvermogen of gapen veel. Sommige mensen voelen zich juist overdreven fit. Er zijn ook mensen die de migraine-aanval duidelijk voelen aankomen. De voortekenen in deze fase worden ook prodromen genoemd.

2. Aurafase

Een vierde van de migrainepatiënten heeft last van aura. Dit is altijd gerelateerd aan een verstoring van het gezichtsvermogen. Sterretjes, vlekken, lichtflitsen of kleurrijke zigzaggende lijnen verschijnen voor de ogen. Heel soms voelen mensen ook tintelingen of gevoelloosheid, vaak beginnend in de vingers van één hand en dan overgaand naar de arm en één kant van het hoofd. Rond de mond of tong kunnen tintelingen waargenomen worden. Een ander, minder vaak voorkomend auraverschijnsel is een verstoord spraakvermogen (afasie). Het aura ontwikkelt zich geleidelijk aan gedurende vijf tot twintig minuten en het duurt meestal korter dan een uur.

3. Hoofdpijnfase

Dit is de zwaarste fase van een migraineaanval. Ze kan tot 72 uur duren. De hoofdpijn komt vaak aan één kant van het hoofd voor, meestal bij het voorhoofd of de slaap. Deze fase van de migraineaanval kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid.

4. Herstelfase

Wanneer de hoofdpijn afneemt, begint de herstelfase. De patiënt voelt zich vermoeid, prikkelbaar en terneergeslagen. Dit kan gepaard gaan met concentratiestoornissen. De herstelfase wordt ook wel ‘de migrainekater' genoemd. Een volledig herstel kan één tot twee dagen duren.