Primaire hoofdpijnsoorten

hoofdpijn en emotie in beeld gebracht

Mik Ver BerneJente VandewijerJente VandewijerJente VandewijerAn SerneelsMik Ver BerneMik Ver BerneFrancine BatailleFrancine Bataille

In de hoofdpijnclassificatie wordt volgens de International Headache society (ICHD-3-Beta) een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire hoofdpijnen. Elk hoofdpijntype krijgt in deze classificatie bepaalde kenmerken waaraan voldaan moet zijn om de juiste diagnose te kunnen stellen. Op de website van de International Headache Society (http://www.ihs-headache.org/ichd-guidelines) kan je de classificatie terugvinden.

De primaire hoofdpijntypes zijn hoofdpijnen die geen onderliggende oorzaak hebben zoals een infectie ( vb. sinusitis), hersenletsel ( bloeding, tumor..) of andere oorzaken. Men deelt ze in in vier groepen: migraine, spierspanningstype-hoofdpijn, trigeminale autonome cefalalgieën en andere primaire hoofdpijnen die minder vaak voorkomen.

Een juiste diagnose is gebaseerd op de kennis van de criteria die in de classificatie beschreven staan en deze zijn zeker gekend door een hoofdpijnspecialist.

Enkel een goede anamnese waarin de juiste vragen gesteld worden door de arts kan leiden tot een juiste diagnose en behandeling. Als patiënt kan je zelf helpen door de kenmerken van de aanvallen of pijn al na te gaan en te noteren in een hoofdpijn dagboek.

Kenmerken zijn de plaats op het hoofd waar de pijn zit, de duur van de aanvallen, de aard van de pijn (stekend, kloppend, drukkend), de intensiteit ( pijnscore tussen 0-10), uitlokkende factoren (beweging, slaaptekort, alcohol..), bijkomende symptomen zoals misselijkheid, braken, tranen of roodheid van het oog, neusloop, verstopte neus, hinder van licht of geluid, drang om te bewegen,…

Ook het effect van reeds uitgeprobeerde behandelingen kan je noteren en doorgeven aan de arts.

Om een secundaire oorzaak uit te sluiten zal soms aanvullend onderzoek zoals beeldvorming van de hersenen gebeuren (MRI hersenen) maar dit is meestal enkel nodig bij twijfel over de oorzaak.

Internationale richtlijnen ter preventie en behandeling van hoofdpijn kan u hier downloaden:

https://ehf-org.org/ehf-guidelines/

Wanneer u een van de volgende symptomen hebt, zoek dan een spoeddienst op:

onverwacht opkomende, hevige hoofdpijn die u nooit eerder voelde

hoofdpijn met koorts, misselijkheid of braken, stijve nek, verwardheid, epileptische aanvallen, gevoelloosheid, of spraakmoeilijkheden

hoofdpijn na een hoofdletsel, zelfs als het om een lichte val of stoot gaat, in het bijzonder als de hoofdpijn erger wordt.