Primaire hoofdpijnsoorten

Tot de primaire hoofdpijnsoorten behoren migraine, spanningshoofdpijn (TTH) en clusterhoofdpijn. Daarnaast omvat de groep ook enkele minder vaak voorkomende hoofdpijntypes zoals hoesthoofdpijn, koudestimulushoofdpijn, nieuwe dagelijks aanhoudende hoofdpijn (NDPH), vestibulaire migraine, neuralgie van Arnold, oogmigraine, migraine sans migraine en primair stekende hoofdpijn.

Primaire hoofdpijnsoorten kunnen niet genezen worden, maar ze zijn wel behandelbaar. Bij een behandeling wordt ernaar gestreefd om de frequentie en de ernst van de aanvallen te beheersen om de weerslag op het algemeen dagelijks leven (ADL) te verminderen. In veel gevallen neemt de primaire hoofdpijnstoornis af met de leeftijd, al kan het omgekeerde ook voorkomen.

Voor een optimale behandeling is een juiste diagnose noodzakelijk. Daarvoor kunnen artsen een beroep doen op de vastgelegde diagnostische criteria per aandoening. Enkel een correcte anamnese waarbij de arts de juiste vragen stelt, kan leiden tot een juiste diagnose en bijbehorende behandeling. Een hoofdpijndagboek is daarbij een hulpmiddel van onschatbare waarde. Als patiënt kan je je arts helpen door de kenmerken, de frequentie en de aard van de aanvallen en de pijn te noteren.

Secundaire hoofdpijnen zijn altijd het gevolg van een onderliggende aandoening. De hoofdpijn en de ernst ervan zijn nauw gerelateerd aan de andere aandoening. Secundaire hoofdpijn zal dan ook verergeren of verbeteren naarmate de andere aandoening verergert of verbetert.

Een secundaire hoofdpijnstoornis kan dezelfde kenmerken hebben als een primaire hoofdpijnstoornis. Voor een correcte diagnose is het dan ook essentieel dat de arts de link legt met de onderliggende aandoening. Een voorbeeld van een secundaire hoofdpijnstoornis is medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH). Dat is een verergering van een bestaande hoofdpijnpathologie (meestal migraine of spanningshoofdpijn) door overmatig gebruik van pijnstilling.

Een juiste diagnose is gebaseerd op de kennis van de criteria die in de classificatie beschreven staan en deze zijn zeker gekend door een hoofdpijnspecialist.

Enkel een goede anamnese waarin de juiste vragen gesteld worden door de arts kan leiden tot een juiste diagnose en behandeling. Als patiënt kan je zelf helpen door de kenmerken van de aanvallen of pijn al na te gaan en te noteren in een hoofdpijn dagboek.

Het onderscheid met clusterhoofdpijn-migraine-spanningshoofdpijn is hier meestal zeer duidelijk zodat deze hoofdpijntypes niet verder besproken worden.

Bronnen en referenties:

The Journal of Headache and Pain


allesoverhoofdpijn.be/nl/move4migraine/

Professor Paemeleire van UZ Gent geeft toelichting over het stigma dat op onze hoofdpijnaandoening rust.

Wanneer u een van de volgende symptomen hebt, zoek dan een spoeddienst op:

onverwacht opkomende, hevige hoofdpijn die u nooit eerder voelde

hoofdpijn met koorts, misselijkheid of braken, stijve nek, verwardheid, epileptische aanvallen, gevoelloosheid, of spraakmoeilijkheden

hoofdpijn na een hoofdletsel, zelfs als het om een lichte val of stoot gaat, in het bijzonder als de hoofdpijn erger wordt.

Wil je meer te weten komen?

Klik hier