Behandelingen voor clusterhoofdpijn

PREVENTIEVE medicatie

Vérapamil

Het meest gebruikte preventieve middel is Vérapamil®, een medicijn dat geïnhaleerd (???- kan worden. Deze calciumantagonist wordt gebruikt bij hart- en vaatziekten. Het verlaagt de bloeddruk en verbetert de doorbloeding achter het oog. Hierdoor ontstaat er minder snel een zuurstoftekort. Bij inname van Vérapamil® zouden de aanvallen binnen de acht dagen moeten verminderen. De werkzaamheid neemt na langdurig gebruik geleidelijk af. Na een stopperiode van enkele maanden keert de werking terug.

Het nadeel van deze behandeling is dat er een vertraagde hartwerking kan optreden. Daarom wordt altijd eerst een ECG gemaakt vooraleer deze behandeling gestart wordt. Andere bijwerkingen zijn duizeligheid, vermoeidheid, obstipatie en enkeloedeem


Lithium

Wanneer de werking van Vérapamil® onvoldoende is, wordt er lithium voorgeschreven. Dit gebeurt slechts zeer sporadisch aangezien het medicijn veel bijwerkingen met zich meebrengt zoals dorst, een droge mond, gewichtstoename, vermoeidheid, spierzwakte, tremoren van de handen en haaruitval.Het is vooral geschikt voor mensen die een langere periode last hebben van CH.


Methysergide

Ook Methysergide® wordt gebruikt wanneer Vérapamil® niet voldoende werkt. Het is een geneesmiddel dat vaak wordt toegediend bij de behandeling van migraine. Het remt de werking van serotonine.

Dit medicijn wordt gebruikt met als doel de werking van de bloedvaten in de hersenen te verbeteren door een vasoconstrictie te induceren om de vasodilatatie tegen te gaan. Hierdoor kunnen het aantal aanvallen van CH gereduceerd worden, maar bij langdurig gebruik kunnen er bijwerkingen optreden. Daarom is Methysergide® enkel aan te raden voor mensen die last hebben van de episodische vorm van CH.


Pizofeen®

Pitzotifeen is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat de bloedvaten gaan vernauwen. Pizotifeen® kan daarom gebruikt worden om het aantal aanvallen van CH te reduceren. Het geneesmiddel heeft vaak het meeste effect wanneer er sprake is van hevige aanvallen van CH.


Ergotamine (uit de handel genomen)

De werking van Ergotamine® is vergelijkbaar met die van Sumatriptan®. Sumatriptan® kan de werking van serotonine in het hoofd nabootsen. Ergotamine® heeft in tegenstelling tot Sumatriptan® ook invloed op andere bloedvaten. Een nadeel is dat het bijwerkingen kan veroorzaken ergens anders in het lichaam.

Er wordt ook gesproken van Ergotamine® afhankelijke hoofdpijn. Deze chronische hoofdpijn kan ontstaan bij frequent gebruik van Ergotamine®. Het is aan te raden om Ergotamine® niet vaker dan een maal per week in te nemen. De bijwerkingen van Sumatriptan® zijn milder dan degene van Ergotamine®.


Aanvalsbestrijdende medicatie

Imitrex subcutaan 6 mg

De doeltreffendste manier om de aanvallen te behandelen is door middel van Imitrex®. Dit kan onderhuids worden toegediend of via een neusspray. Wordt het onderhuids toegediend dan heeft het een zeer snel effect. Na ongeveer vijf a 10 minuten begint het medicijn te werken.

Het nadeel van deze behandeling is dat deze duurder is dan zuurstoftherapie en dat het in geen geval mag ingenomen worden wanneer de patiënt allergisch is aan Sumatriptan® of lijdt aan een hartziekte, bloedcirculatieziekte, ongecontroleerde hoge bloeddruk, leverziekte

Dihydergot

Nog een andere manier om CH te behandelen is Dihydergot® inspuiten in de spier. Ook dit medicijn zal een vernauwing van de bloedvaten veroorzaken. Dit is uitermate geschikte voor langdurige aanvallen aangezien het een langere werking heeft. Het heeft wel een iets trager effect. Dihydergot® is ook in tabletvorm verkrijgbaar en is één van de weinige medicijnen die verkrijgbaar zijn zonder voorschrift van de dokter.

De bedoeling van een aanvalsvoorkomende behandeling is de periode van de aanvallen te verkorten. Een aanval voorkomen is helaas niet mogelijk. Toch zijn er enkele medicijnen die helpen de aanvallen draaglijker te maken.

Prednision (Medrol)

Prednison® wordt voorgeschreven wanneer de patiënt een pauze moet inlassen met Vérapamil® of als het gewoonweg onvoldoende of niet zou werken. Prednison® is een hormoon dat wordt aangemaakt door de bijnierschors en vooral actief is bij het onderdrukken van het immuunsysteem.

Het wordt bij tal van ziektes voorgeschreven zoals Multiple sclerose, ziekte van Crohn, astma, reuma,… Doordat het invloed heeft op de serotonerge neurotransmissie wordt Prednison® ook voorgeschreven bij CH patiënten.

Bij langdurig gebruik gaat het lichaam zelf minder corticosteroïden aanmaken waardoor afhankelijkheid ontstaat. Dit wil zeggen dat je het gebruik van Prednison® niet zomaar kan stoppen, maar afgebouwd zal moeten worden. Prednison® wordt vooral gebruikt bij patiënten met episodische CH.


Zuurstof therapie

De belangrijkste behandeling van CH is zuurstoftherapie. Bij het opkomen van een aanval wordt er, gedurende een kwartier, zuivere zuurstof geïnhaleerd via een mondmasker. Er komt vijftien liter zuurstof per minuut het lichaam binnen en dit maximaal twintig minuten lang. De pijn zou in principe binnen de vijf à vijftien minuten moeten verdwijnen. Wanneer er na vijftien minuten geen doeltreffend resultaat is, moet de zuurstofbehandeling stopgezet worden. De aanval is in een te ver stadium om behandeld te kunnen worden met zuurstof. Bij een nieuwe aanval kan het wel weer effect geven. Deze handeling dient bij elke aanval herhaald te worden. Bij een aanval zijn de bloedvaten in de hersenen verwijd. Door zuurstof te inhaleren zouden deze mogelijks vernauwen door afkoeling. Zuurstoftherapie heeft een aantal voordelen. Het is een goedkope vorm van aanvalsbehandeling. Zuurstoftherapie heeft geen nevenwerkingen. Bij 75% van de patiënten verlichten de klachten bij hevige aanvallen. Het nadeel is dat deze behandeling niet zo praktisch is. De zuurstoftanks die gebruikt worden kunnen namelijk erg groot en onhandig zijn.

Op foto het non-rebreathing-masker voor clusterhoofdpijn patiënten:

Behandelingen
Behandelingen

Voor behandelingen of medicatie adviezen rond uw aandoening verwijzen wij u altijd door naar uw behandelende arts.

De informatie op deze site is louter informatief en niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen. Ze zijn op geen enkele manier ter vervanging van professionele, medische hulp.

Vzw Hoofd-Stuk is niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik van de informatie, noch voor de info van de linken buiten deze website.