Diagnostische criteria van migraine

Diagnostische criteria migraine

Om artsen te helpen om migraine correct te diagnosticeren, werden diagnostische criteria opgesteld. Deze hebben als doel migraine te onderscheiden van andere hoofdpijnsoorten zoals spanningshoofdpijn of clusterhoofdpijn. Verenigingen als Domus Medica ondersteunen artsen met advies, bijstand en richtlijnen rond migraine.

Diagnostische criteria migraine zonder aura

1. De hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening

2. Minstens vijf hoofdpijnaanvallen voldoen aan de volgende drie criteria

3. De hoofdpijnaanval duurt 4 tot 72 uur

4. De hoofdpijnaanval heeft ten minste twee van de volgende kenmerken:

 • Eenzijdig
 • Kloppend, pulserend, bonzend,
 • Matig tot hevig intens,
 • Toenemend bij lichamelijke inspanning zoals de trap oplopen of wandelen

5. Tijdens de hoofdpijn is er sprake van minstens één van de volgende symptomen:

 • Misselijkheid en/of braken,
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid

Diagnostische criteria migraine met aura

1. De hoofdpijn wordt niet veroorzaakt door een andere aandoening

2. De hoofdpijnaanval duurt 4 tot 72 uur

3. De hoofdpijnaanval heeft ten minste twee van de volgende kenmerken:

 • Eenzijdig
 • Kloppend, pulserend, bonzend
 • Matig tot hevig intens
 • Toenemend bij lichamelijke inspanning zoals de trap oplopen of wandelen

4. Tijdens de hoofdpijn is er sprake van minstens één van de volgende symptomen:

 • Misselijkheid en/of braken
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid

5. Minstens twee migraineaanvallen voldoen aan de volgende criteria

6. Het aura heeft ten minste één van de volgende kenmerken:

 • Visuele symptomen zoals vlekken, lijnen of flikkeringen
 • Sensibele symptomen zoals prikkelingen of een verdoofd gevoel
 • Dysfatische spraakstoornis

7. Het aura heeft ten minste twee van de volgende karakteristieken:

 • Homonieme visuele symptomen, enkelzijdige sensibele symptomen of mogelijk verlies of verstoring van het zicht
 • Minstens één aurasymptoom ontstaat geleidelijk over een periode langer dan vijf minuten of verschillende aurasymptomen volgen elkaar op in een periode langer dan vijf minuten
 • Elk aurasymptoom houdt vijf minuten tot een uur aan.