Status migrainosus

Status migrainosus wordt gedefinieerd als een migraine aanval, behandeld of onbehandeld, waarbij de hoofdpijn meer dan 72 uur aanhoudt.

De hoofdpijn is continu aanwezig of er bestaat een pijnvrij interval van maximaal vier uur, waarbij onderbreking van de pijn gedurende de slaap niet wordt meegerekend. Met betrekking tot de behandeling zijn er geen grote series patiënten of gerandomiseerde studies gepubliceerd.

De behandeling is derhalve gebaseerd op de ervaring van specialisten (klasse III evidence). Bij het ontstaan van een status migrainosus kunnen de volgende factoren een belangrijke rol spelen: analgetica-misbruik, stress, depressie, angsttoestand en hormonale factoren. Men dient rekening te houden met de hydratietoestand van de patiënt. Mogelijk vormen analgetica-misbruik en het misbruik van anti-migraine middelen de belangrijkste oorzaak. Bij verdenking op status migrainosus dient hiernaar nadrukkelijk te worden gevraagd en dienen deze middelen te worden gestaakt. Verder wordt de patiënt symptomatisch behandeld met anti-emetica.