CGRP medicijnen niet in terugbetaling

12/11/2019 - 18:21

De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben beslist om Aimovig® (erenumab), de eerste behandeling specifiek ontworpen ter preventie van migraine, niet terug te betalen. In deze context vindt Novartis het belangrijk de continuïteit van de behandeling van de meer dan 1.600 patiënten, die vandaag al deel uitmaken van een Medisch Nood Programma (MNP) te verzekeren. Daarom hebben wij beslist om de toegang tot Aimovig® verder kosteloos aan te bieden voor deze groep patiënten, zolang er geen alternatief beschikbaar is. Het hoge aantal patiënten in het MNP toont de urgentie van een nieuwe, doeltreffende behandeling voor migraine aan.

We beseffen dat het negatieve besluit over de terugbetaling van Aimovig® ontgoochelend is voor de grote groep migrainepatiënten in België. We geloven sterk in de medische en maatschappelijke waarde van Aimovig® en zullen daarom ook een nieuw terugbetalingsdossier indienen.

Ondanks de hoge ziektelast van migraine, blijft deze neurologische aandoening onder-erkend en onder-behandeld. Veel van de bestaande geneesmiddelen tegen migraine werden niet ontworpen om in te werken op de onderliggende mechanismen van de aandoening. Ze zijn niet altijd doeltreffend en het gebruik ervan gaat gepaard met nevenwerkingen. Sinds lange tijd is er nood aan een innovatieve oplossing voor migraine. Aimovig® is het eerste van een compleet nieuwe klasse geneesmiddelen, met een werkingsmechanisme dat specifiek op migraine focust en hoop biedt voor patiënten. Klinische studies tonen aan dat Aimovig® het aantal migrainedagen per maand significant doet dalen en dit met zeer weinig nevenwerkingen.[1]

Het is onze missie om al het mogelijke te doen om patiënten toegang te geven tot de zorg die ze nodig hebben. We blijven ons inzetten voor de grote groep migrainepatiënten in België en zullen samen met de autoriteiten verder naar oplossingen zoeken om terugbetaling van dit geneesmiddel waaraan zo’n grote behoefte is, te bekomen.

Novartis