Evolutie van migraine bij oudere volwassenen

19/04/2024 - 09:12

Wanneer migrainepatiënten ouder worden lijken er een aantal zaken te veranderen, zowel wat de ziekte zelf als de behandeling betreft. Zo dooft bij veel vrouwen migraine stilaan uit na de menopauze. Andere migrainepatiënten krijgen dan weer te horen dat bepaalde therapeutische behandelingen risico’s meebrengen bij het ouder worden. Leeftijdsgebonden veranderingen in migrainesymptomen Veel patiënten ervaren fluctuaties doorheen hun migrainetraject. Soms lijkt de hoofdpijn te veranderen in aard, intensiteit en frequentie.

Meer lezen

Meer lezen