Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine- openbare consensusvergadering 25 mei

Eén van de opdrachten van het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake Geneesmid­delen is het organiseren van consensusver­gaderingen die bedoeld zijn om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van alle voorschrijvende artsen.

Op 25 mei 2023 organiseerde het RIZIV een consensusconferentie over het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine.

De lezingen van verschillende experten dienden als aanvulling op de literatuurstudies waarmee de jury de besluiten vorm geeft.

Bekijk hier al de lezingen van de experten

Juryrapport korte versie

Juryrapport lange versie

Contact: consensus@riziv-inami.fgov.be