12 SEPEMBER IS HET INTERNATIONALE DAG VAN DE MIGRAINE

OP 12 SEPEMBER IS HET INTERNATIONALE DAG VAN DE MIGRAINE

Van 8 tot 22 september zal vzw Hoofd-Stuk in samenwerking met Hotel Hungaria campagne voeren in de media en op social media. Dit jaar kozen we samen met onze patiënten/leden van Hoofd-Stuk voor het thema "Migraine op de werkvloer"

Deze campagne werd ontwikkeld mede door de steun van onze sponsors:

Eli Lilly- Teva- Pfizer- Novartis- Abbvie- Viatris

Wat is het doel?

De bedoeling van deze campagne is het presenteïsme te verminderen en de dialoog tussen werknemers en werkgevers op een vertrouwelijke en ernstige manier op gang te brengen.

Wie willen we aanspreken met onze campagne?

We richten onze pijlen in deze campagne op de populatie werkende mensen vanaf de leeftijd van 18 tot 40 jaar aangezien we merken dat vooral in deze leeftijdscategorie nog de grootste hindernissen moeten genomen worden. Deze specifieke populatie werknemers is immers nog volop in groei op de werkvloer en heeft ambities die vaak niet te rijmen zijn met de problematiek van hun hoofdpijnaandoening. Daar is men zich op jonge leeftijd nog niet genoeg van bewust. Men heeft vaak (niet altijd) nog niet door dat de aandoening een blijvend en misschien wel erger wordend probleem is waar men rekening moet mee houden.

Oudere werknemers zijn vaak door deze fase heen en hebben hun werksituatie reeds aangepast in de vorm van minder uren werken, als zelfstandige starten of hebben hun strepen in het bedrijf reeds verdiend en/of zijn vertrouwd met thuiswerken. In het beste geval is men noodgedwongen in overleg gegaan met de werkgever met de vraag voor werkgerelateerde aanpassingen en kon men rekenen op flexibiliteit van de werkgever. In het ergste geval zijn de werknemers die chronische hoofdpijn ontwikkelden op invaliditeit gezet gezien chronische migraine vaak vergezeld gaat met comorbiditeiten ten gevolge van aanhoudende en slecht verzorgde migraine

Een goed migraine management speelt een belangrijke rol!

Migrainemanagement is gestoeld op 4 pijlers: bewustwording en kennis van hoofdpijnproblematiek, het aanpakken van de triggers, aangepaste medicatie en hoe een aanval in optimale omstandigheden door te komen.

Helaas wordt in onze maatschappij meer en meer benadrukt dat we productief moeten zijn en zo lang en zo hard mogelijk moeten blijven werken. Liefst vol energie en goedgezind op de werkvloer staan, vaak tegen deadlines aan werken, de druk ligt soms hoog, ... en de prikkels bijgevolg ook! Dit maakt dat veel werknemers niet de nodige tijd voor herstel durven en kunnen nemen wanneer ze zich niet goed voelen. Men kiest al te vaak voor een gemakkelijke en snelle oplossing: te veel pijnstillers slikken. Vele hoofdpijnlijders doen aan zelfzorg en weten zich zo een tijdje te redden, tot het mis loopt en ze plots beseffen dat hun aandoening er niet beter op wordt.

Wat speelt er allemaal mee?

Zieke werknemers zullen zich genoodzaakt voelen om fysiek naar het werk te gaan, zoniet lopen ze het risico dat een collega het werk zal moeten overnemen. Presenteïsme is zodoende ook een reëel risico voor het welzijn van collega's die extra belast worden.

Een ander probleem wat patiënt werknemers weerhoudt om hersteldagen te nemen is dat ze vrezen voor ontslag bij te veel afwezigheidsdagen.

De angst die sommige werknemers met migraine ervaren mag niet onderschat worden! Menige werknemer-patiënt offert er zelfs verlofdagen voor op. Vaak blijven gezondheidsproblemen jarenlang onder de radar. Het zou zo niet mogen gaan...

Hoe gaat het er meestal aan toe op de werkvloer?

Het merendeel van de patiënten zal bij een opkomende aanval zichzelf behandelen met medicatie vooraleer naar het werk te vertrekken. Men hoopt dan dat de aanval niet zal doorzetten. Men kruist de vingers!

Een ander scenario is dat de aanval aanvangt tijdens de werkuren. Dat is het doemscenario van ELKE patiënt. Niet in je vertrouwde omgeving zijn waar je alle comfort voorhanden hebt om de aanval zo snel mogelijk te behandelen brengt onrust. Men zal in eerste instantie ook hier in de tas grijpen naar medicatie.

Echter, prikkels op de hersenen moeten uitgeschakeld worden zodat de medicatie zijn werk kan doen en de hersenen tot rust brengen. Hier knelt vaak het schoentje: je wordt geacht door te werken en als patiënt-werknemer wil je vooral niet de zwakke schakel zijn. Men blijft vaak doorwerken en zal vaak naar een tweede pilletje grijpen. Het risico op lange termijn is het creëren van een "overuse headache" met daarmee de kans op het ontwikkelen van dagelijkse aanvallen.

50% van de patiënten met ernstige migraine kunnen gebaat zijn met aangepaste preventieve medicatie die reeds voorhanden is en daardoor aan het werk kunnen blijven. Helaas zijn de criteria bijzonder streng. Vanaf 8 hoofdpijndagen per maand komt deze medicatie in terugbetaling voor 9 maanden per jaar. In de verplichte medicijnvrije periode (drugholiday) hervallen werknemers vaak terug in het oude aanvalspatroon terwijl men zich al had aangepast aan "een beter (werkend) leven mét preventieve medicatie.

Hoe werken we hier samen aan?

De trend om ziek of onwel te komen werken brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Niet in het minste voor de patiënten zelf maar ook voor de volksgezondheid en het kost bedrijven handenvol geld. Het voorkomen van presenteïsme is erg lastig. Bedrijven moeten beseffen dat sommige werknemers, om niet uit de toon te vallen, zullen proberen om door een ziekte heen te blijven werken in plaats van de tijd te nemen die ze nodig hebben om te herstellen.

In onderstaande video's getuigt men hoe het wel kan. De werkgevers die reeds openheid toonden aan hun werknemers-patiënten kunnen zo rekenen op grote loyaliteit en werkinzet.

Bedrijven kunnen proactief zijn in hun aanpak om presenteïsme te voorkomen voordat het een probleem voor patiënten groter wordt. Dat kan door zich flexibel en open op te stellen en hierover open te communiceren naar werknemers. Werknemers moeten in vertrouwen over hun probleem durven en mogen praten, zelfs al bij het begin van een aanwerving of sollicitatie!

Wat is een ideale werksituatie?

Iedere migrainepatiënt heeft andere noden afhankelijk van de hoofdpijnaandoening. De prikkelgevoeligheid van een migrainepatiënt kan heel erg verschillen. Niet elke werkomgeving is hetzelfde, niet elke vorm van hoofdpijn heeft in dezelfde mate aanpassing nodig. Daarom is het nodig dat de werknemer-patiënt zelf kan aanbrengen wat zijn of haar noden zijn.


Ben jij werkgever en hebben wij je kunnen overtuigen van het nut van deze campagne? Wil jij ook een loyale en gelukkige werknemer op je werkvloer?

Neem dan zeker een kijkje op de website van EU patiënten koepelorganisatie en registreer u voor meer informatie over de Migraine Friendly Workplace

https://www.emhalliance.org/for-workplaces/


Getuigenissen:

Dit is het verhaal van Ilse. Als leerkracht lager onderwijs stond ze minstens 15 dagen per maand met hoofdpijn voor de klas. Dankzij haar nieuwe functie als deeltijdse zorgcoördinator en nieuwe medicatie kan ze opnieuw genieten van werk én vrije tijd.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSLY2rZtlB8&t=13s


Michiel uit Leuven heeft familiale hemiplegische migraine. Vzw Hoofd-Stuk ging een kijkje nemen hoe hij zijn migraine managet in zijn job als team leader. Hoe gaat hij om met de onvoorspelbaarheid van zijn hoofdpijnaandoening en met welke extra triggers moet hij rekening houden op het werk?

https://www.youtube.com/watch?v=WbnhLrmwEO0&t=34s


Hoe krijgen we het stigma dat migraine'maar' hoofdpijn is de wereld uit? Volgens hoofdpijnspecialist Koen Paemeleire ( UZ Gent) is het thema bespreekbaar maken een eerste stap richting beterschap.

https://www.youtube.com/watch?v=CmOfrz0f2aU&t=16s