Vind jouw veerkracht bij migraine en depressie- door Claudia De Gryze 4

06/07/2022 - 18:25

Wie met migraine leeft, weet dat er met de herhaaldelijke aanvallen en pijn ook een rollercoaster van emoties gepaard gaat. Uit studies blijkt dat veel migrainepatiënten tegelijk ook met een depressie of een angststoornis kampen. Dit is een zogenaamde comorbiditeit, het samen voorkomen van twee of meer ziektebeelden. Maar wat is het verband tussen beide, wat is oorzaak en wat is gevolg ? In een interview met de New Yorkse neuroloog dr. Noah Rosen, krijgen we een heldere kijk op dit onderbelicht aspect van migraine.


Dr. Rosen toont cijfers uit Amerikaanse studies: migrainepatiënten hebben meer kans om een depressie (2 tot 2,5 maal meer) of een angststoornis (2 tot 5 maal meer) te ontwikkelen dan mensen zonder migraine. Daarbij hebben vrouwen meer risico dan mannen op zowel migraine, op depressie, als op het voorkomen van beide samen.

Maar wat is er eerst, de migraine of de depressie ? Dr. Rosen legt uit dat het één niet noodzakelijk het gevolg is van het ander. Het is heel waarschijnlijk dat er een gemeenschappelijke oorzaak bestaat, die tot beide ziektebeelden leidt. “We weten dat er systemen bestaan in onze hersenen en in het zogenaamd limbisch systeem in de hersenen, die een rol spelen in zowel de beleving van onze emoties als in het doorgeven van pijnsignalen. Een ontregeling van dit systeem kan leiden tot zowel migraine als tot depressies of angststoornissen.“, legt hij uit. Daarnaast kan de aanwezigheid van een depressie of een angststoornis voorspellen dat episodische migraine zal overgaan tot chronische migraine.

Wat raadt dr. Rosen dan aan bij patiënten die met beide worstelen ? Eerst en vooral pleit hij ervoor dat neurologen meer aandacht gaan besteden aan het meten van het psychologisch welzijn bij patiënten die met hoofdpijnklachten komen, en dit van bij de eerste consultaties. Deze multidisciplinaire aanpak gebeurt te weinig. Eens vastgesteld, moeten zowel de migraine als de depressie, in een zo vroeg mogelijk stadium, allebei behandeld worden.

Welke behandelingen raadt hij dan concreet aan ? Vooreerst worden bepaalde antidepressiva gebruikt als preventieve medicatie tegen migraine, zodat je hiermee beide ziektebeelden ineens behandelt. Toch moet hiermee opgelet worden, want je wil zowel de beste medicatie voor de depressie als voor de migraine geven. Dat is niet noodzakelijk één en hetzelfde middel. Dr. Rosen is daarnaast een grote voorstander van psychologische therapie. Dat kan een opluchtend gesprek zijn met een vriend, maar het kan ook nodig zijn de stap te zetten naar een professionele therapeut, vindt hij. Heel veel studies tonen ook de voordelen aan van biofeedback, mindfulness, progressieve relaxatie en cognitieve therapie. Hij legt er echter de nadruk op dat je een strategie vindt die voor jou werkt en waar je je comfortabel mee voelt.

Maar hoe vind je dé coping strategie die voor jou werkt ? En wat doe je met die angst voor de volgende aanval ? Dr. Rosen raadt aan om tussen aanvallen door te focussen op het moment, op het migrainevrij zijn in plaats van je zorgen te maken over de volgende aanval. Het is belangrijk te accepteren dat je een ziekte hebt die migraine heet. Enkel het benoemen ervan kan je al meer kracht geven.

Als migraine al zo’n psychologische impact heeft op volwassenen, wat doet het dan met kinderen en tieners? Dr. Rosen beaamt dat migraine een grote invloed hebben op de studies en dat het dan ook zo vroeg mogelijk moet aangepakt worden.

Tenslotte, hoe kan al deze kennis en wetenschap je als persoon meer veerkracht geven ? Dr. Rosen hamert erop dat je veerkracht kan opbouwen uit het vieren van al het positieve in je leven. Je grote en kleine win’s moet je koesteren. Deze veerkracht is zó belangrijk om de onvermijdbare negatieve ervaringen in je leven (zoals migraine en depressie of angststoornis) de baas te blijven.