Vind jouw veerkracht bij migraine en depressie door Claudia De Gryze: 1

24/01/2022 - 12:10

Wie met migraine leeft, weet dat er met de herhaaldelijke aanvallen en pijn ook een rollercoaster van emoties gepaard gaat. Uit studies blijkt dat veel migrainepatiënten tegelijk ook met een depressie of een angststoornis kampen. Dit is een zogenaamde comorbiditeit, het samen voorkomen van twee of meer ziektebeelden. Maar wat is het verband tussen beide, wat is oorzaak en wat is gevolg ? In een interview met de New Yorkse neuroloog dr. Noah Rosen, krijgen we een heldere kijk op dit onderbelicht aspect van migraine.

Dr. Rosen legt uit dat het één niet noodzakelijk het gevolg is van het ander. Het is heel waarschijnlijk dat er een gemeenschappelijke oorzaak bestaat, die tot beide ziektebeelden leidt. “We weten dat er systemen bestaan in onze hersenen en in het zogenaamd limbisch systeem in de hersenen, die een rol spelen in zowel de beleving van onze emoties als in het doorgeven van pijnsignalen. Een ontregeling van dit systeem kan leiden tot zowel migraine als tot depressies of angststoornissen.“, legt hij uit.

Hoe moeten we dit dan aanpakken ? Dr. Rosen raadt aan dat, eens vastgesteld, zowel de migraine als de depressie, in een zo vroeg mogelijk stadium, allebei behandeld moeten worden. Als behandeling stelt hij zowel medicatie voor als psychotherapie en aan aanvullende behandelingen zoals biofeedback en mindfulness.

Het opbouwen van voldoende veerkracht (door het vieren van al het positieve in je leven, zoals de periodes tussen migraine aanvallen) vindt hij zeer belangrijk om je migraine en depressie of angststoornis de baas te blijven.

Auteur: Claudia

Bron: Migraine World Summit – Interview with world leading experts – “Finding resilience with migraine, its comorbidities and covid” - Noah Rosen, M.D., FAHS