Veel voorkomende valkuilen bij chronische migraine door Claudia De Gryze: 2

07/03/2022 - 11:17

Is er hoop voor migraine patiënten, die in de greep zijn van chronische migraine, soms voor tientallen jaren ? Dr. Friedman, een gelauwerde neuroloog en hoofdpijnspecialist uit Texas, geeft tips en uitleg.

Wanneer iemand minder dan 15 dagen per maand hoofdpijn heeft, spreekt men van episodische migraine. Wanneer iemand meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn ervaart waarvan 8 dagen of meer met typische symptomen van migraine, spreekt men van chronische migraine. Heel wat patiënten schommelen echter rond die 15 hoofdpijndagen per maand. Dit wordt hoog frequente episodische migraine genoemd.

Maar hoe komt het dat migraine chronisch wordt ? Een 3-tal risicofactoren spelen een rol:

als je veel migrainedagen hebt, zoals bijvoorbeeld wekelijkse migraine, dan is dit op zich al een risicofactor voor chronische migraine, overmatig gebruik van aanvalsmedicatie, grote stressmomenten in je leven, maar ook angststoornissen en depressie. Anderen ontwikkelen van meet af aan chronische migraine, soms al vanuit de kindertijd.

Is chronische migraine anders dan episodische migraine ? Dr. Friedman legt uit dat de aanvallen zelf verschillend kunnen zijn, langer en ernstiger, dus met meer pijn. Ook blijven tussen de aparte aanvallen bepaalde symptomen voorkomen of gaan deze helemaal niet weg: gevoeligheid voor licht en geluid, een gevoel van mist in je hoofd, vermoeidheid.

Wat zijn dan de grootste valkuilen ( en tips om ze te vermijden) bij chronische migraine en hoogfrequente episodische migraine? De eerste is het je niet realiseren dat je dit hebt. Daarom is het belangrijk een hoofdpijndagboek bij te houden.

Een tweede valkuil is het overmatig gebruik van aanvalsmedicatie. Daarbij moet je het aantal dagen met medicatiegebruik tellen, niet het aantal dosissen. Overmatig gebruik van aanvalsmedicatie is mogelijk vanaf meer dan 10 dagen per maand voor triptanen, opioïden en combinatiepreparaten en vanaf meer dan 15 dagen per maand voor enkelvoudige pijnstillers zoals paracetamol en NSAID’s1. De derde valkuil lijkt het tegenovergestelde van de vorige en luidt dat je de passende aanvalsmedicatie in een juiste (lees: voldoende) dosis moet nemen van zodra een aanval opkomt. Je mag dus geen ‘medicatiedans’ doen. Het is dus een uitdaging voor migrainepatiënten om de individuele aanvallen te couperen en toch binnen de toegelaten limieten te blijven. Een vierde valkuil kan het niet nemen van de voorgeschreven preventieve medicatie zijn.

Dr. Friedman besluit dat het veel eenvoudiger is om episodische migraine te behandelen dan chronische migraine. Daarom is het zo belangrijk om op te letten voor deze valkuilen. Ga dus tijdig naar een dokter of neuroloog om je migraine te laten behandelen !

Bron: Migraine World Summit – Interview with world leading experts – “Common traps of chronic migraine – Dr. Deborah Friedman, MD, MPH, FAAN (Fellow of American Academy of Neurology)