Oorzaken van clusterhoofdpijn

©Clusterhoofdpijn heeft een zeer complexe pathofysiologie. De onderliggende mechanismen zijn tot op heden niet volledig begrepen. Huidige theorieën schuiven mechanismen naar voor zoals vasculaire dilatatie, trigeminale zenuwstimulatie en circadiane (biologisch ritme) effecten. De trigeminale zenuw is de vijfde craniale zenuw van welke de uitlopers onderverdeeld zijn in drie takken en een sensorische functie hebben rond de ogen, in het voorhoofd en de voorkant van de oogschelp, in de bovenkaak en de tanden. Circadiane effecten zijn factoren die invloed hebben op het slaap- en waakritme. Daarnaast speelt ook de vrijgave van histamine, een stijging in mestcellen, genetische factoren en activatie van het centrale zenuwstelsel een rol.

Het tweede mechanisme is gerelateerd aan een inflamatoir proces.
Bij een derde mechanisme is de hypothalamus betrokken.