Update over stopzetting preventieve medicijnen

17/05/2020 - 12:09

Update 15/06/2020 Vanuit pharma Mylan zijn we op de hoogte gebracht dat de medicijnen Isoptine en lodixal in België gegarandeerd beschikbaar zullen blijven voor België. Men schakelt momenteel over op een ander productieproces. Komende 4 maanden zal men deze importeren vanuit andere landen in Europa. Daardoor is het mogelijk dat wegens vertragingen bepaalde sterkte (mg) tijdelijk niet aanwezig kunnen zijn. Er zal wel altijd Isoptine en Lodixal aanwezig zijn, hetzij misschien niet in jouw voorgeschreven verpakking.

Update over stopzetting preventieve medicijnen

Bericht gericht aan clusterhoofdpijn patiënten

Wij hebben vernomen dat Lodixal en Isoptine, beide specialiteiten op basis van verapamil uit de handel zouden gaan in België. We begrijpen dat het voor patiënten met clusterhoofdpijn een ernstig probleem is.

De reden hiervoor is het patent op verapamil dat komt te vervallen waardoor het bijzonder goedkoop geworden is. Een goede zaak voor patiënten en ziekteverzekeringen, maar de rendabiliteit om het product op de markt te houden is zodanig uitgehold dat bedrijven niet langer bereid zijn (of kunnen verantwoorden aan hun aandeelhouders) om het op de markt te houden. Dat is schrijnend maar toch een realiteit.

Voor meer informatie zie:

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/...

We hoeven ons daar niet noodzakelijk bij neer te leggen.

De apotheker kan het magistraal bereiden als het over een vergunde grondstof beschikt. Verapamil is als grondstof voor bereidingen geregistreerd, maar daarom is het nog niet meteen verkrijgbaar in België. Het is een optie om bedrijven die grondstoffen op de markt brengen aan te spreken en te motiveren om het beschikbaar te maken. Dat zal tijd kosten en bovendien is er geen terugbetaling voorzien. Dat kan wel via het RIZIV herbekeken worden, maar ook dat zal veel tijd kosten.

Specialiteiten met verapamil zijn nog op de markt in het buitenland, o.a. in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Je apotheker kan het voor u individueel invoeren mits een voorschrift en een verklaring van je arts. Dat is omslachtig, maar neemt minder tijd in beslag (enkele dagen tot een week). Bovendien is er ook in dat geval geen terugbetaling. Aangezien het om een geneesmiddel gaat dat niet erg duur is en de nood hoog, kan dat alvast een tijdelijke oplossing bieden.

Het is voor een ander medicijn dat ook uit handel genomen zou worden, gelukt om het op de markt te houden mits een heronderhandeling van de prijs en terugbetaling. Dat is uiteraard de beste oplossing, maar afhankelijk van de goodwill van het bedrijf in kwestie, de mutualiteiten en de overheid.

Daarom heeft Hoofd-Stuk stappen ondernomen en de hulp in geroepen van het Vlaams Patiënten Platform die samen met de Franstalige gelijkaardige vereniging LUSS en Belgian Brain Council waar wij bij aangesloten zijn om een actie op te zetten. Als we de krachten bundelen met de patiëntenverenigingen, de betrokken huisartsen, neurologen, maken we een kans om het op de agenda te krijgen.

In afwachting geven we volgende raadgevingen van de apothekersbond door:

Praat met je arts of apotheker (magistraal of invoer) voor een oplossing op korte termijn. Voor een duurzame oplossing moeten we de laatste weg kiezen

Hamsteren is zeker geen oplossing: zo raakt de voorraad nog sneller uitgeput. Online kopen in het buitenland moet ik sterk afraden: dat is illegaal en bovendien is het risico op vervalsingen te groot.