Time to act!

10/12/2019 - 10:35

De migraine epidemie: het is tijd om in actie te komen!

Het is de op een na belangrijkste oorzaak van handicaps wereldwijd en brengt aanzienlijke kosten voor de samenleving met zich mee. Genoeg is genoeg. Het is tijd dat Europa migraine het respect geeft dat het verdient.

Door PATRICK LITTLE, PRESIDENT, EUROPEAN MIGRAINE EN HEADACHE ALLIANCE AND CRISTINA TASSORELLI, MD, PHD, PROFESSOR OF NEUROLOGY, UNIVERSITY OF PAVIA ( vrije vertaling door Hoofd-Stuk)

Migraine is een een slopende medische aandoening die het leven verstoort van miljoenen mensen in Europa. Een aandoening die de burgers op vervelende wijze berooft van hun vermogen om hun leven ten volle te leven en de Europese economie meer dan 50 miljard euro per jaar kost. Toch blijft de impact van migraine onderbelicht en worden de gevolgen ervan vaak genegeerd.

Migraine wordt maar al te vaak afgedaan en genegeerd als "gewoon een slechte hoofdpijn" (we hebben u misschien net betrapt op hetzelfde denken), maar migraine is wereldwijd de op een na belangrijkste oorzaak van handicaps en brengt aanzienlijke kosten voor de samenleving met zich mee. Naar schatting 41 miljoen volwassen Europeanen leven met migraine van uiteenlopende ernst. De aandoening komt het meest voor in de leeftijd van 30 tot 50 jaar, wanneer de meeste mensen op het hoogtepunt van hun economische productiviteit zijn.

Het is een migraine epidemie en we roepen onze Europese leiders op om actie te ondernemen. Met een team van vooraanstaande multisectorale deskundigen uit heel Europa hebben we onlangs de noodzakelijke stappen op het gebied van migraine geratificeerd, waarover we hieronder verslag uitbrengen. Maar laten we eerst eens kijken naar de gevolgen van migraine voor individuen en economieën.

Migraine is een complexe neurologische aandoening. De ernstige hoofdpijn komt niet alleen, maar gaat vaak gepaard met andere invaliderende symptomen zoals misselijkheid, braken en gevoeligheid voor licht en geluid. Sommige mensen hebben 15 of meer dagen per maand hoofdpijn (chronische migraine) en elke migraine-aanval kan enkele uren tot drie dagen duren. Ongeveer 40 procent van de mensen die met deze zeer invaliderende ziekte leven, heeft gedurende vier of meer dagen per maand last van symptomen. Onafhankelijk van de frequentie van de aanvallen, is de beperking die deze kunnen veroorzaken voldoende om het leven in zijn sporen te stoppen, en de cijfers tonen aan dat dit het geval is.

Een persoon met migraine is gemiddeld bijna zes dagen per jaar afwezig op het werk vanwege hun aandoening. Als ze weer aan het werk of op school gaan, kunnen ze nog steeds niet optimaal presteren: uit onderzoek blijkt dat migraine kan leiden tot een productiviteitsverlies van gemiddeld 35 procent. Naar schatting kost migraine alleen al de Europese economieën naar schatting 50 miljard euro per jaar - het equivalent van bijna een derde van de totale EU-begroting voor 2019.

Ondanks de enorme prevalentie en de enorme kostenlast blijft migraine in heel Europa ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. In het algemeen raadpleegt minder dan de helft van de migrainepatiënten een arts over hun aandoening. Wanneer ze dat doen, worden ze vaak geconfronteerd met een langdurig proces om een diagnose te krijgen, gevolgd door een proefondervindelijk onderzoek naar de behandeling. Intussen zijn de enige medicijnen die specifiek ontworpen zijn om de aandoening te voorkomen nog niet beschikbaar voor de meeste patiënten.

Tenzij u woont met of zorg voor iemand die lijdt aan deze aandoening, is het onwaarschijnlijk dat u de ernst en de hardnekkigheid van migraine-aanvallen hebt gezien. De wreedheid van migraine-aanvallen beperkt de lijders tot bed, in het donker. Als we de dingen niet kunnen zien, waarderen we hun ware impact niet en kunnen we afwijzend zijn. Als gevolg daarvan moeten mensen die met migraine leven, stigma's bestrijden die al lang vastgehouden worden en die psychologisch gezien het leven met de aandoening nog moeilijker kunnen maken.

Ondanks de enorme prevalentie en de enorme kostenlast blijft migraine in heel Europa ondergediagnosticeerd en onderbehandeld.

Depressie en angst gaan vaak samen met migraine en maken elkaar erger. Het leven met een pijnlijke, invaliderende, chronische ziekte die verkeerd wordt begrepen door vrienden, familie, werkgevers en zelfs artsen kan ondraaglijk zijn, zozeer zelfs dat een bescheiden positief verband tussen migraine en zelfmoordgedachten is beschreven. Hoewel de aanpak van geestelijke gezondheidsvraagstukken een belangrijke Europese gezondheidsprioriteit is, wordt momenteel weinig aandacht besteed aan de waarde van betere zorg voor chronische neurologische aandoeningen, zoals migraine, als een strategie om dit te ondersteunen.