Persbrief

25/03/2021 - 11:36

Persbericht Tielt Winge- 24 Maart 2021

Nieuwe behandelingen kunnen verlichting brengen voor duizenden migrainelijders in België.

Maar ze zijn duur, ze kosten ongeveer 500 euro per maand. Tenzij het RIZIV hun terugbetaling aanvaardt, wat nog steeds niet het geval is!

Cijfers

In België gaan jaarlijks 1,9 miljoen werkdagen verloren door migraine. Dat betekent niet alleen veel menselijk leed, ook een enorme financiële kost voor de patiënten zelf, maar tevens voor de maatschappij.

Nu werd een nieuwe generatie van geneesmiddelen goedgekeurd. Deze medicatie werd specifiek ontwikkeld om migraine te voorkomen en geeft heel goede resultaten. Waarom blijft terugbetaling in België dan uitgesteld? Het helpt duizenden mensen, hun gezinnen, hun werkgevers en collega’s, de maatschappij!!!!

Monoklonale antilichamen tegen CGRP

Monoklonale antilichamen hechten zich aan een specifiek doelwit in het lichaam. Behandelingen met monoklonale CGRP-antilichamen, die preventief werken om migraine te voorkomen, blokkeren de activiteit van het eiwit CGRP, dat een belangrijke rol speelt bij het op gang brengen van die migraine. Door dit eiwit te blokkeren, voorkomt de behandeling het begin van aanvallen en vermindert de frequentie en omvang ervan gedurende enkele weken of zelfs maanden.

Deze medicijnen worden maandelijks of driemaandelijks via subcutane injectie preventief toegediend en hebben spectaculaire resultaten voor 60 tot 70% van de patiënten.

De monoklonale antilichamentherapie is dus efficiënt en heeft daarenboven weinig bijwerkingen. De conventionele preventieve behandelingen daarentegen, veroorzaken aanzienlijke bijwerkingen.

Waar staat België dan in vergelijking met andere Europese landen?

Aimovig, Ajovy en Emgality, werden gevalideerd door het Europees Geneesmiddelenbureau in 2018.

In achttien EU landen, waaronder minder welvarende landen zoals Litouwen, Tsjechië en Slovakije erkenden deze behandeling en keurden terugbetaling goed.

In ons “welvarend” België werd deze terugbetaling tot dusver niet toegekend vooor Aimovig, Ajovy en Emgality, ondanks dat de dossiers hiervoor ingediend werden in 2018 en 2019. Een eerste en tweede dossier werd telkens afgekeurd om budgettaire redenen!

Een veelzeggend overzicht

Sinds november 2019 voert de patiëntenvereniging vzw Hoofd-Stuk actie om toegang te krijgen tot deze kostbare moleculen door middel van een petitie “Schiet uit je sloffen”.

In november 2020 stuurden zij, met ondersteuning van Prof. Koen Paemeleire en Prof. Jan Versijpt van The Belgian Headache Society, een brief naar het Kabinet van Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In bijlage verzamelden ze duizenden getuigenissen. Getuigenissen van patiënten die via het “compassionate use studieprogramma” of via “Medical Need Programma” de nieuwe medicijnen met succes gebruiken of gebruikt hebben en uit eerste hand kunnen vertellen over het verschil dat deze middelen in hun leven kunnen maken.

Hoofd-Stuk wil persoonlijk toelichting geven op het Kabinet van Volksgezondheid. Tot op de dag van vandaag kregen ze een standaard reactie dat hun bericht zou doorgestuurd worden naar het bevoegde beslissingsorgaan, en ze hebben nog geen uitnodiging ontvangen. Ook tijdens de coronapandemie blijven migrainepatiënten afzien, wat des te erger is nu dat er wel een goed geneesmiddel bestaat om hun lijden te verzachten. Dit gaat wel degelijk over velen: één op zeven Belgen heeft wel eens migraine.

Contactpersoon: Mik Ver Berne 0472 32 92 71-info: www.hoofd-stuk.be

Persbrief