EDC

European Disabillity Card ( EDC)

12/02/2020 - 15:27

De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een (ook onzichtbare) handicap en de verenigingen van personen met een (onzichtbare) handicap. Het ligt in de lijn van een initiatief van de Europese Commissie, die de opstart van de kaart gecofinancierd heeft.

EDC

Heeft u bvb. een dossier bij VAHP? Dan heeft u recht op EDC.


Deze kaart geeft toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding

Waar aanvragen?

U kunt de European Disability Card aanvragen bij één van de vijf Belgische instellingen, ( meestal VAHP voor ernstige hoofdpijnlijders met 66% invaliditeit) die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.

U kunt uw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH (externe link). Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.

U komt er alles over te weten op: https://eudisabilitycard.be/nl/het-project

WENST U ALS PARTNER OM DE TOEGANG VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP TOT CULTUUR, SPORT EN VRIJETIJDSBESTEDING TE STEUNEN?

Dan kunt u zich hier registreren!

https://eudisabilitycard.be/nl/voor-dienstverleners


Kent u de European Disabillity Card al?