hoofdpijn- hoofd-stuk

Doelen

Vzw Hoofd-Stuk wenst leden met primaire hoofdpijnproblematiek zoals migraine spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, medicatie afhankelijke hoofdpijn, trigeminale autonome cefalalgieën en andere hoofdpijnsoorten soorten, te verenigingen.

Lotgenoten bij elkaar brengen is één van onze belangrijkste doelstellingen. Contacten onder lotgenoten zijn welzijnsbevorderend en dragen bij tot betere (h)erkenning.

Vzw Hoofd-Stuk wordt gedragen door het bestuur en de inzet van vrijwilligers en heeft volgende doelstellingen:

• organiseren van emotionele steun en ervaringsuitwisselingen op sociale media
• ondersteunen en bevorderen van activiteiten ter verbetering van het welzijn van patiënten

• informeren en behartigen van patiëntenbelangen

Om haar doelstellingen te verwezenlijken zal ingezet worden op:

• organiseren van samenkomsten en informatiesessies
• samenwerking met medische experten, zorgprofessionals en beleidsmakers
• ondersteunen van het platform #Move4Migraine ( brochures op aanvraag online te verkrijgen)

De informatie op deze site is louter informatief en niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen. Ze zijn op geen enkele manier ter vervanging van professionele, medische hulp.

Vzw Hoofd-Stuk is niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik van de informatie, noch voor de info van de linken buiten deze website.