hoofdpijn- hoofd-stuk

Doelen

Vzw Hoofd-Stuk wenst leden met primaire hoofdpijnproblematiek zoals migraine spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, medicatie afhankelijke hoofdpijn, trigeminale autonome cefalalgieën en andere hoofdpijnsoorten soorten, te verenigingen.

Lotgenoten bij elkaar brengen is één van onze belangrijkste doelstellingen. Contacten onder lotgenoten zijn welzijnsbevorderend en dragen bij tot betere (h)erkenning.

Vzw Hoofd-Stuk wordt gedragen door het bestuur en de inzet van vrijwilligers en heeft volgende doelstellingen:

het informeren van patiënten en de mensen uit hun omgeving is eveneens een hoofddoel want... KENNIS IS HET BESTE VOORSCHRIFT!

Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken zetten wij als vereniging vooral in op:

  • het organiseren van informatiesessies
  • het uitgeven van een elektronische nieuwsbrief
  • het organiseren van emotionele steun en ervaringsuitwisselingen op sociale media, online en de luisterlijn
  • het ondersteunen van vrijwilligers bij activiteiten ter verbetering van het welzijn van patiënten
  • het samenwerken met koepelorganisaties en beleidsmakers
  • medewerking verlenen aan zorgprofessionals en farmaceutisch onderzoek
  • het ondersteunen van het platform http://www.move4migraine.be/nl/

De informatie op deze site is louter informatief en niet bedoeld om zelf diagnoses te stellen. Ze zijn op geen enkele manier ter vervanging van professionele, medische hulp.

Vzw Hoofd-Stuk is niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik van de informatie, noch voor de info van de linken buiten deze website.

Met institutionele hulp van:

Teva Belgium

Novartis Belgium

Eli Lilly Benelux