Migraine of hoofdpijn? Door Hoofd-Stuk

19/01/2022 - 14:40

Elk van ons denkt er wel eens mee te maken te hebben… Gewoon weer last van hoofdpijn, toch?

Drie op vier Vlamingen zonder migraine geven aan dat ze er te weinig over weten

Uit onderzoek* blijkt dat de meerderheid van de Vlamingen wel iemand kent met migraine. De meeste Vlamingen zonder migraine geloven dat stress hiervoor een belangrijke oorzaak is. Een vierde van de niet-patiënten gelooft zelfs dat migrainepatiënten hun ziekte vaak als excuus gebruiken. Onbegrip leidt bij vele migraine- en clusterhoofdpijnpatiënten tot schuldgevoelens, schaamte en angst om over migraine te praten met hun familie of vrienden. Praten over migraine is nog altijd een taboe.

Enkele misverstanden over migraine

Hoofdpijn en migraine zijn niet hetzelfde
Hoofdpijn is een ontregeling van het gezonde evenwicht: doorgaans een onschuldige, voorbijgaande kortstondige klacht door een ziekte, zoals griep of door een klap op het hoofd. Wanneer er bij hoofdpijn echter ook symptomen als misselijkheid of overgevoeligheid van de zintuigen komen kijken, wordt migraine een syndroom genoemd. Lees meer op onze website over clusterhoofdpijn, migraine en andere primaire hoofdpijnsoorten.

Migraine is niet (alleen) een gevolg van stress
Migraine is een neurologische aandoening, niet psychologisch en niet (alleen) ontstaan door stress. Migraine wordt beïnvloed door heel wat factoren, met tal van effecten in heel het lichaam.

Migraine is meer dan alleen stevige hoofdpijn
Migraine is géén gewone hoofdpijn. Meer zelfs, bij migraine is hoofdpijn slechts een van de mogelijke symptomen, waarbij de pijn eenzijdig of wisselend van kant kan voorkomen. Ook visuele symptomen, zoals het wegvallen van een deel van het gezichtsveld of lijntjes met zwarte vlekken zien kunnen, komen vaak voor, naast gevoelsstoornissen, krachtsverlies of spraakmoeilijkheden.

Migraine wordt niet als excuus gebruikt
Migrainepatiënten zien er misschien niet altijd ziek uit en trachten voor hun omgeving vaak te verbergen hoe ze zich op dat moment voelen. Het liefst zondert een migrainepatiënt zich bij een migraineaanval af van de buitenwereld in een donkere ruimte voorzien van frisse lucht, weg van geluid, licht, drukte en geuren. Dagdagelijkse bezigheden moeten plots on hold gezet worden.

Eén migraineaanval gaat zo weer over
Een migraineaanval verloopt in verschillende fasen en kan minstens 4 tot 72 uur duren, waarbij de hoofdpijnfase slechts een van de vier fasen is.

Leven met migraine of clusterhoofdpijn? Je bent niet alleen…

Alhoewel 1 op 3 er zelfs niet over praat met hun familie of vrienden, zegt een meerderheid van hen dat het deugd doet als ze hier met anderen over kunnen praten. Vzw Hoofd-Stuk brengt lotgenoten samen om ervaringen te delen en kennis uit te breiden. Daarnaast willen we migraine als aandoening meer bekendheid geven.

(*) Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Hoofd-Stuk vzw tussen 20 augustus en 31 augustus bij 1000 Vlamingen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Vlamingen bedraagt 3,02%.