Behandelingen

De meeste mensen kunnen behandeld worden met triptanen en zuivere gasvormige zuurstof. Daarnaast bestaat er preventieve medicatie. In België lijden naar schatting een honderdtal mensen aan onbehandelbare, chronische clusterhoofdpijn. Voor deze patiënten kan neurostimulatie een oplossing zijn. Een neurostimulator werkt in op het zenuwstelsel en zal vervolgens het pijnsysteem beïnvloeden.

Medicatie aanvalsbestrijdend: Triptanen meest effectief

Imitrex attest geneesmiddel, andere triptanen op voorschrift bij apotheek

Preventieve medicatie: vaak experimenteel


Invasieve behandelingen:

  • Deep brain stimulator
  • PRF ganglion sphenopalatinum
  • Gon infiltratie-stimulatie

Alternatieve behandelingen: voorlopig niet wetenschappelijk bewezen. In studie. Voor info contacteer ons

Zuurstoftherapie:

Een kortdurende behandeling met zuurstof kan in 3 situaties worden voorgeschreven: acute hypoxemie, hypoxemie bij palliatieve patiënten en clusterhoofdpijn.

Indien u voor een langere termijn zuurstof thuis nodig heeft, kan u via een overeenkomst in aanmerking komen voor de terugbetaling. Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een bijgevoegd omstandig verslag van een neuroloog, een neurochirurg of een neuropyschiater.

Er is geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd. Als de huisarts de aanvraag doet moet hij het verslag van de specialist bijvoegen.
De machtiging is onbeperkt geldig.
De patiënt moet daarnaast beschikken over een maandelijks voorschrift met de volgende elementen:
• gasvormige zuurstof op stofnaam voorgeschreven volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast aan een hoog debiet
• de dosering (in liter per minuut)
• in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger

Nuttige linken:

https://www.uzleuven.be/nl/zuurstoftherapie

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/g...

Zuurstof (symbool O2) is een geneesmiddel en wordt altijd door een arts voorgeschreven. Hoewel zuurstof niet verslavend is, kan te weinig of te veel zuurstof wel ernstige gevolgen hebben zoals kortademigheid, sufheid en bewusteloosheid. Volg dus altijd nauwgezet uw medisch voorschrift. Het aantal liter zuurstof per minuut mag ook alleen verhoogd of verlaagd worden op advies van uw arts.

Opgelet, gebruik zuurstof steeds in zittende houding!

Wanneer je in slaap zou vallen met zuurstofmasker op loopt je het risico om te stikken!