Andere

©In de laatste groep primaire hoofdpijntypes worden minder vaak voorkomende hoofdpijnen geklasseerd zoals de primaire hoest-hoofdpijn, koudestimulus-hoofdpijn en primair stekende hoofdpijn. Het onderscheid met clusterhoofdpijn-migraine-spanningshoofdpijn is hier meestal zeer duidelijk zodat deze hoofdpijntypes niet verder besproken worden.